În spiritul legislaţiei guveranţei corporative în vigoare, al transparenţei şi al preocupării pentru creşterea continuă a eficienţei şi eficacităţii proceselor organizaţtionale, avem plăcerea de a vă anunţa faptul că, Ministerul Economiei, în calitate de autoritatea publică tutelareă, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (D.P.A.P.S.) a decis devansarea procedurii de recrutare pentru ocuparea posturilor de Administrator  la SNTGN TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, aşa cum este descris în graficul revizuit al proiectului, atașat prezentului.

Rugăm candidaţii potenţiali pentru ocuparea celor 2(două) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.Mediaş să ia notă de modificările aduse graficului de derulare a proiectului şi să se asigure de disponibilitatea lor pentru etapele de selecţie care urmează a fi derulate.

Candidaţilor care doresc să adreseze întrebări sau au nevoie de informaţii suplimentare, le sugerăm să contacteze expertul independent Pluri Consultants Romania, la numărul de telefon:  0758.113.399 sau e-mail :109@pluri.ro.

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatură 30 zile de la data apariţiei anunţului de recrutare, respectiv până la data de 29.11.2017, inclusiv Candidaţii depun în format letric şi electronic, documentele cerute în dosarele de candidatură Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 3 zile de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 02.12.2017, inclusiv Se evaluează conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi se solicită candidaţilor informații suplimentare.

Candidații respinși de pe lista lungă vor fi informați în scris despre această decizie.

Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile  de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 04.12.2017, inclusiv Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati online sau telefonic.

Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor – lista scurta provizorie (3 zile de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor).

Candidații admiși pe lista scurtă vor fi informați despre această decizie.

In termen de 5 zile de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor, lista scurta se va definitiva.

Lista scurtă
4. Depunerea declaraţiilor de intenţie Începând cu data de 5.12.2017, inclusiv și până la data de 19.12.2017, inclusiv Candidaţii nominalizaţi pe lista scurtă elaborează şi depun,  declaraţia de intenţie, la D.P.A.P.S. în plic inchis  şi sigilat, pe care se va menţiona: „Declarație de intenție pentru Consiliulul de Administraţie al SNTGN Transgaz SA Mediaş/ Nume şi Prenume candidat” (la sediul acestuia din Calea Victoriei, nr. 152, et.5, cam. 515) şi electronic (pe adresa de e-mail: comisietransgaz@economie.gov.ro), care va fi punctată în etapa de selecţie finală.
5. Selecţia finală Interviuri în perioada

20-22.12.2017

Candidaţii care au depus declaraţiile de intenţie participă la interviul de selecţie finală, în perioada 20-22.12.2017.

În această etapă se punctează competenţele şi trăsăurile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare.

Propunerile de nominalizare